Doručenie tovaru

1. Komfortné doručenie tovaru

Zabezpečenie dopravy objednaného tovaru priamo k Vám domov, či na stavbu, je samozrejmosťou. Máme uzavreté zmluvy s osvedčenými kuriérskymi spoločnosťami, ktoré Vám doručia tovar na Vami určené miesto a vyložia ho tak, aby Vám minimalizovali starosti s jeho ďalšou manipuláciou.

2. Kontrola doručeného tovaru

Pri doručení tovaru nezabudnite na jeho kontrolu. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, je potrebné spísať s kuriérom škodové hlásenie, následne vypísať reklamačný formulár, ktorý nájdete na našej webstránke a vyhotoviť fotodokumentáciu. Vyplnený reklamačný formulár aj s fotodokumentáciou pošlite na e-mailovú adresu našej spoločnosti: reklamacie@glosik.sk

3. Cena dopravy

V závislosti od hmotnosti objednaného tovaru Vám bude účtovaná cena dopravy na základe individuálnej kalkulácie, ktorá Vám bude zaslaná spolu so spracovanou objednávkou na odsúhlasenie.

V prípade, ak sú účtované kupujúcemu aj palety, tieto predávajúci odkúpi späť od kupujúceho za sumu vo výške 80% ich účtovanej hodnoty, ak ich tento vráti predávajúcemu v nepoškodenom stave v lehote 7 dní od doručenia tovaru, resp. za sumu vo výške 50% ich účtovanej hodnoty, ak ich tento vráti po uplynutí 7 dní od doručenia tovaru, nie však neskôr ako 15 dní od jeho doručenia. Po uplynutí 15 dní od doručenia tovaru nemá kupujúci nárok na spätné odkúpenie paliet.

V cene dopravy je zahrnutá vykládka objednaného tovaru z auta na Vami určenom prístupnom mieste so spevneným podkladom (t.j. kde je možné vyloženie paletovým vozíkom). V cene dopravy nie je zahrnutá vynáška, či akákoľvek ďalšia manipulácia s doručeným tovarom.

V prípade prevzatia tovaru v prevádzke predávajúceho Vám bezodplatne pomôžeme s jeho naložením s vysokozdvižným vozíkom.

 

4. Dodacie lehoty

 

Doručenie tovaru môžete štandardne očakávať (po jeho zaplatení) v lehote 2-3 dní od jeho odoslania. O odoslaní objednaného tovaru Vás budeme informovať, pričom Vám poskytneme údaje k sledovaniu zásielky